juomavesi.fi

Since 2004

Funktion

Omvänd osmos

Ofta används också uttrycket RO kort och gott. Så här fungerar det. Tänk dig att du har 2 vätskor ex vatten med olika koncentrationer av ett ämne. ex salt. Vi väljer saltvatten och sötvatten och tänker oss att de är åtskilda av ett membran som bara släpper igenom vattenjoner. Då börjar sötvattnet av egen kraft vandra över till saltvattnet genom membranet. På detta sätt utjämnar naturen själv och automatiskt skillnader i koncentrationer av olika ämnen I vätskor. Osmos förekommer allmänt i naturen särskilt i celler där själva cellväggen fungerar som membran.

Omvänd osmos innebär att man vänder processen. Med konstgjort tryck tvingas saltvattnet igenom membranet omvänd väg det rena vattnet hamnar på den tryckfria sidan och tas till vara saltet med andra orenligheter leds ut från systemet.

Övervakad vatten kvalitet

Havsvattnet sugs upp med havspumpen som sedan trycker vattnet vidare igenom 2 st förfilter ett grovare och ett finare filter. Efter grovfiltreringen förs vattnet in i Rolux avsaltnings anläggningen. Med hjälp av ett tryck på 12 bar pressas vattnet igenom membranen, salt och orenheter i vattnet åtskiljs. Det salta vattnet leds tillbaka till naturen och det rena vattnet fortsätter sin väg. Det rena vattnet är nu så rent att det har inte en smak av naturligt driksvatten, därför leds vattnet ännu igenom ett mineralfilter förrän det hamnar i vattentanken.

Rolux avsaltningsanläggningen har en konduktivitetsmätare som hela tiden under produktionen övervakar vattnets kvalitet. Skulle det hända att orenheter kommer över i det rena vattnet stänger maskinen av produktionen. Efter att vattnet passerat mineralfiltret lagras det i vattentanken.

Lätt att använda

Vattentanken är kopplad till en distributionspump som går på när du öppnar din kran i huset eller bastun och levererar vattnet åt dig. Vattentanken är försedd med en nivåvakt som är justerbar. När vatten används och nivåvakten faller ner i tanken börjar systemet producera nytt vatten i tanken tills önskad nivå uppnås. Därefter stoppar produktionen.

Systemet är helautomatiskt, skulle man vara borta tex en vecka så tömmer systemet vatten från tanken och gör nytt istället. Vattnet i tanken är således alltid nytt. Havsvattenmodellen använder 2 liter havsvatten till att producera 1 liter dricksvatten. Brunnsmodellen återcirkulerar en del av restvattnet tillbaka till produktionen den använder 1,5 liter vatten till att göra 1 liter vatten. På detta sätt räcker vattnet i brunnen säkrare.

Extra rent vatten

  • Vårt havsvatten I Finland består av bräkt vatten och kräver av memranet att det är tillverkat för bräckt vatten. Anläggningens arbetstryck skall vara minst 12 bar.
  • I de större haven var salthalten I vattnet är större krävs tuffare membran och således är också anläggningens arbetstryck större vi talar om 55 bar och mera.
  • Tekniken har länge varit i användning I industrin och laboratorier var extra rent vatten behövs för olika ändamål.

Vid köp av vattenrenare skall man observera följande.

  • När en vattenrenare byggs av ”lättare” komponenter och membran får man lättare större vattenproduktion och priset blir mindre. Men då erhålls inte en tillräcklig säkerhetsmarginal mot tex blåalger.
  • I alla våra produkter används tätare membran så att en tillräcklig säkerhetsmarginal uppnås.
  • När du skaffar en vattenrenare kommer du att behöva stöd och hjälp med andvändandet, det får du av oss per telefon och även på veckoslut.
  • Service fås av oss snabbt och även uppstart på våren och stängning av anläggningen på hösten om så önskas.

Så fungerar det

1. Sjövattenintag

2. Hårda flytbojar

3. Förankringsvikt

4. Sugledning för sjövatten

5. Sjövattenpump

6. Tryckledning för sjövatten

7. Sjövatten filtter

8. Rolux 100

9. Returvattenledning

10. Dricksvattenledning till tank

11. Spolvattenledning till Roluxiin

12. Dricksvattenledning till förbrukare

13. Distributionspump

14. Sugledning för dricksvatten

15. Dricksvattentank

16. Intern mineraliseringsenhet