juomavesi.fi

Since 2004

2 LILLA ÖSTERSJÖPAKETET

Tillverkare:

Afflux Water


Pris:

9 800 € (inkl. moms 24%)

AVSALTNINGSANLÄGGNINGEN LILLA ÖSTERSJÖPAKETET

Avsaltningsanläggningen ”Lilla Östersjöpaketet” rekommenderas för det bekväma fritidshushållet med krav på rent dricksvatten och riklig till-gång på vatten för, disk, tvätt och dusch. Kapaciteten är ca 100 liter i timmen. Mätt vid +5 °C och en salinitet av 0,7%.

Reningen utförs med membranteknik s.k. omvänd osmos som är en miljövänlig process utan tillsatser av kemikalier. Kvalitén på det producerade vattnet garanteras med AUTOMATISK KONTINUERLIG KONTROLLMÄTNING (konduktivitet).

Ett nytt unikt system för automatisk själv-rengöring med maximal rengöringseffekt minskar behovet av skötsel och underhåll. Systemet förlänger membranens livslängd och kapacitet samt reducerar slitaget från det aggresiva och förorenade saltvattnet på ingående komponenter.

Vid utebliven förbrukning av vatten aktiveras en forcerad omsättning (Re-fresh). Vattnet omsätts då både i RoLux och bufferttanken. Detta säkerställer att alltid finns en bra vattenkvalité att tillgå även då man har varit bortrest. Ett mineralfilter återställer pH-värde, hårdhet och smak.

Behovet att skötsel är minimalt och avser rengöring av grovfilter samt byte av finfilter vid behov. Det årliga underhållet begränsas till rengöring och eventuell konservering av membran vid säsongens slut, då tål anläggningen kyla. Alla ingrepp går att göra själv.

Installationen omfattar slanganslutning mot inkommande vatten, avlopp samt bufferttank. Elektrisk inkoppling görs med stickkontakt till 230VAC. Manöverpanelen är enkel och lättöverskådlig via en on-screen-display. För att undvika korrosionsskador är maskinen tillverkad och formgiven i plast och rostfri metall. RoLux designen är mönsterskyddad.

I Lilla Östersjöpaketet ingår:

Telefonsupport 7 dagar i veckan

Råvattenintag med backventil för ansl. till PEM-slang 32mm
Råvattenpump för ansl. till PEM-slang 32mm
Förfilterhus 20″ med 3 par filter
Avsaltningsanläggning Rolux 100 l/h
UV-ljusbehandling för det renade vattnet ger tilläggskydd mot
mikrober.
Bufferttank 300L med automatisk nivåkontroll (option 750l )
Mineralfilter, för smak och pH justering viktig för
hushållsmaskiner och varmvattenberedare.
Distributionspump, Grundfoss MQ-45
Slang 12mm