juomavesi.fi

Since 2004

Örö befästningsholmen

Till Örö befästningsholmen skaffades en Robust 1000 seriens avsaltare.

Holmen är ett populärt ställe som besökes av båtar och det finns också

förbindelsebåtar som åker mellan Örö och fastlandet. På holmen finns mycket

aktiviteter och bla en restaurang. Allt vatten som behövs på Örö görs med avsaltaren.

M/S ISBJÖRN

M/S Isbjörn är en fint restaurerad bogserbåt byggd år 1898. Isbjörn kan hyras för olika evenemang, möten eller för middagar. På M/S Isbjörn har installerats en Baltic Seapure avsaltare för att försörja fartyget med dricks och hushållsvatten.

www.isbjörn.fi

Titta videon från Villa Bergholmen

http://www.nelonen.fi/ohjelmat/suomen-kaunein-mokki/1622906-talle-hulppealle-saarimokille-saadaan-juomavesi-merivedesta

Kivisaari skriftskoleläger

Kivisaari är en ö utanför Helsingfors var det är skriftskoleläger. På holmen finns en borrbrunn vars vatten inte räcker till den förbrukningen som det är på sommaren. Till Kivisaari installerades en Royal 300 avsaltningsanläggning. Vattnet till avsaltaren tas från havet.Avsaltaren sköter om all vattenförsörjning på holmen.

Friggesby Skola

Friggesby skolans vatten uppfyllde inte kraven för bra dricks och hushållsvatten. Vattnet kommer från en borrbrunn. Till brunnen installerades en Rolux 200 avsaltare(Stora Östersjöpaketet) tillsammans med en 1500 liters vattenbehållare. Det var möiligt att använda brunnen som vattenkälla åt avsaltaren för att brunnens vattenkapasitet är mycket god.

Honkalinna skriftskoleläger i Sibbo skärgård

Här finns en brunn som är bra men den producerar inte tillräckligt mycket vatten till alla ändamål. Som tilläggsvattenkälla till brunnen Installerades i juni 2010 en Rolux 100 vattenrenare. Vattnet tas från havet så att intaget är vid förbindelsebåtens brygga och leds sedan via Rolux 100 avsaltningsenheten till storköket som använder vattnet. Här i samma skärgård finns också många privata sommarställen med våra vattenrenare.

Cafe Komsalö (Söderkulla Sibbo)

Här tas vattnet från en brunn som det tidvis är problem med. Det läcker saltvatten in i brunnen.I maj 2010 installerades det en Rolux 200 för att rena brunnsvattnet. Rolux 200 gör ca 200 liter rent vatten i timmen. Vattnet använs för att driva cafeverksamheten och i hemmet som ligger invid cafeet. Som bufferttankar för det rena vattnet har man 2 st 300 liters vattenbehållare.

Bågaskär sjöräddningsstation

På bågaskär finns en brunn. Vattenkvaliteten i brunnen har blivit dålig, vattnet innehåller bla havsvatten, mangan och järn. Anläggningen installerades i maj 2009 så att den rengör brunnens vatten. För att vattenbehovet är stort valdes som vattenrenare Royal 300 som gör 300 liter rent vatten i timmen. Bågaskär fungerar sommarveckoslut som kurscentral och där kan vara 30 personer per gång.Vattnet används till storkök, dusch och bastu mm. Allt vatten som används på bågaskär renas med Royal 300 anläggningen.

Lyssna på radio intervjun (på finska):

Suomen Meripelastusseura/Bågaskär

ST1 Barösund

Vattnet hämtades i behållare till Cafeet och det räckte inte alltid till verksamheten. Lilla östersjöpaketet installerades i maj 2010. Vattnet beslöts att tas vid ändan av gästbryggan från havet. Som skydd för anläggningen skaffades ett litet skjul från järnhandeln 390€. Enligt bruksmängden på vatten valdes Rolux 100 som anläggning som producerar ca 100 liter vatten i timmen.

Vattenmängden har räckt bra till bensinstationen och cafeet.

I Barösund finns även ett tiotal privata sommarstugor var det finns av oss installerade anläggningar.

Kabböle Marina

Kabböle Marina befinner sig i östra Nyland. Marinans cafe får sitt vatten från en brunn med järnhaltigt vatten. Till cafeet installerades en Dometic 100 vattenrenare som gör brunnsvattnet klart och rent.

Porkkala Marin

Porkkala Marin som är i Obbnäs skärgård har en Rolux 100 anläggning för att komplettera brunnsvattnet. Vattnet till Rolux 100 tas från havet.

Boistö

Boistö holmen ligger utanför Lovisa stad.

Boistö erbjuder för företag och privata kunder olika tillställningar och fester. På holmen installerades en Rolux 100 anläggning som reserv vattenkälla för att trygga vattentillförseln på holmen.

RÄFSÖ LÄGERCENTRUM

Räfsö Lägercentrum är belägen i Porkkala skärgård.
Där ordnas Skriftskoleläger och andra läger. Lägercentumet ägs av
Kyrkslätt kyrkliga samfällighet. Vattenbehovet på holmen är 12 000 liter
per dygn. För att få rent och tillräckligt med vatten  skaffades en
Robust 1000 anläggning till lägercentrumet.

Ålands Fiskförädling

Till Ålands Fiskförädling på Åland installerades en Robust 1000 vattenrenare tillsammans med 6000 liters buffert för det renade vattnet. För att säkert ha rent vatten för verksamheten.

Villa Bergholmen

Villa Bergholmen är en representations holme för kunder med höga krav. Bergholmen ligger utanför Dalsbruk vid Kimito. Holmen har otillräckliga borrbrunnar för vattenbehovet som äffarsverksamheten kräver. Till holmen skaffades en Royal 300 utrustning som nu upfyller behovet på rent vatten. Råvattnet tas från havet till utrustningen.

Forststyrelsen

Till Jussarö som ligger ute i Ekenäs yttre skärgård installerades Rolux 100 (Lilla Östersjöpaketet). Vattnet tas från havet och anläggningen är gjord att fungera året runt också på vintern. Anläggningen tryggar vattenförsöriningen för dom invånare som bor på holmen året runt.

Haverö Lax

Haverö befinner sig i Åbolands skärgård. Fiskodling och fiskens förädling till slutprodukt för konsumenterna kräver mycket vatten.

Robust 1000 som producerar 1000L vatten i timmen tryggar en tillräcklig vattentillförsel för produktionen.